2017 Sponsors

$2000 and above

πŸ’Ž BONKIM & SHARMILA SARKAR
πŸ’Ž BASUDEB & NANDINI DE
πŸ’Ž SASWATI &SUBHADIP CHATTERJEE
πŸ’Ž TAPAS & MADHURIMA DAS

fotorcreated

$1000 and above

> ANANDA & SUDIPA SOM
> ANIRUDDHA & SARBANI GUHA SARKAR
> ANUPAM & SAYANTANI BANDYOPADHYAY
> DEBASIS & SUPARNA BASU
> DR.NISHU MAUKHERJEE
> JYOTIRMOY & MADHUMITA SARKAR
> PANKAJ & RUPA DHAR
> RAJA SARKER & ANINDITA DAS
> RANA & BIJAYA BOSE
> SANDIP & ANASUA LAHIRI
> SANJIB & SARMISTHA GHOSH
> SUJOY & MONALI KUNDU
> SANJOY & SOMA MOITRA
> SWAGATA BATABYAL

fotorcreated

$750 and above

ANINDYA DUTTA & JHUMA NATH
ARABINDA & SHARMISTHA BANERJEE
ARGHA & KEYA MUKHERJEE
ARINDAM SABUI & ANANDITA KARMAKAR
BUDDHADEB & MANJU BASU
DILLON SELLARS & ANGSUMALA TAMANG
GAUTAM & SANDHYASHREE BOSE
GAUTAM & TAPASI DEY
MANOJ & BANI LAHIRI
NIRAJ MISHRA & PEU DUTTA
SAMBIT & SHARMISTHA BANERJEE
SHIVAJI & NIVEDITA SARKAR
SIDDHARTHA BOSE & PUJA KATHURIA
SOUMYOJYOTI & RAJKUMARI BOSE
SUBRATA & NANDINI BANDYOPADHAY
SUTAP & SUSMITA CHATTERJEE
SWARVANU & PAULAMI DUTTA
TAPAN & ARUNIMA BAGUI

fotorcreated

$500 and above

ABHIJIT TALUKDAR & PALLAVI CHOUDHURY
AMBAR & MAHUYA BASU
ANINDA & TRISHNA SARKAR
ANINDYA BHOWMICK
ARIJIT & SUJATA CHAKRABORTY
ARYA BASU
AVIK & PAROMITA GANGULY
GOUTAM & INDRANI SAHA
HIMANSHU VERMA & SHARMILA PRAKASH
INDRANIL & ANKITA DASGUPTA
KAUSHIK & ANINDITA DUTTA
KAUSHIK & AVANTIKA SINHA
KUNAL & SHILPI RUDRA
NABIN & NISHANI DAS
PRABHAT & BHAIRAVI UPADHYAY
RAJKUMAR NATARAJAN
RAMPRASAD DAS & JOITA GHOSH
SARAJIT SAHA
SARATHI NATH
SHUVANKER & DEBARATI GHOSH
SUBIR & SUBHASHREE MUKHERJEE
SUNIT & KORUNA PATHAK
TUHIN & PIYALI SAHA
GOLAK SAHA

fotorcreated

$400 and above

ANGAN & MOUMITA ADHIKARI
BIPLOB BHATTACHARYA & SHREYA MUKHERJEE
KALYAN & INDRANI DAKSHIT
KAUSHIK & JOYEETA BISWAS
MANOJ SHARMA & SUMI MUKHERJEE
SARBOJIT MOITRA & SRESHTA ROY